Bloggen

Status tursti-arbeid, våren 2016

Takk for innsatsen til alle som møtte opp på dugnaden 9. april 16! Me fekk mellom anna gjort rensking av kratt i turløypa ved Gongstø, og oppgradering av bru i (Nordsida).

Me held fra med utbetringar av eksisterande løyper. Neste dugnad er sett opp 28. mai. Lapp kjem i posten!
Vidare er planen, i tillegg til oppgradering av eksisterande løyper, å leggje tilrette nye løyper (Østabø) og justering av eksisterande løypenett (Østabøvågen).

Kommentarer