Medlemskap

Ditt medlemskap bidreg til at me kan oppretthalda og utvikle aktivitet i idrettslaget. Utstyr i gymsalen, klatreveggen, ballbingen, arbeidet med turstien, faste aktiviteter, fotballtrening … Me vil derfor oppmoda alle Talgjebuar om å bli medlem slik at me kan ha eit aktivt idrettslag for alle her på øya!

Prisar på medlemskap per år

Vaksen / barn kr 100,-
Familiemedlemskap (Gjeld heile
husstanden som bur på same
adresse) kr 350,-

Kontonummer 3347 600 9567

Merk betalinga! ÅRSTALL NAVN TYPE MEDLEMSKAP ANT BORN/VAKSNE i fam.medlskap. DØME:
“2017Medlemskap Torje Normann” eller familie “2017Fam.medlemskap Kari Talgjesen, 1 vaksen, 3 barn”

bilde_fotball_1c