Klatreveggen

Me har ein fin klatrevegg i gymsalen i Talgje barnehage. Veggen er 7 meter høg og fortset 6 meter langs taket for dei som vil ha ei ekstra utfordring!

 
For bruk / leige av denne må det alltid vere til stades ein ansvarleg person over 18 som har gyldig brattkort. Hvis ikkje så må ein slik person leigast inn.
Ved leige av klatreveggen kan ein bruke klatreselar, tau og klatresko som høyer til.
Sjå retningslinjer for bruk og leige