Ballbinge, nærmiljøanlegg

Ballbingen er eit nærmiljøanlegg, bygd på dugnad i regi av Talgje IL i 1996, finansiert med tippemidler. Kommunal tomt.

Ballbingen er først og fremst ein stad kor born og unge skal kunne boltre seg på eige iniativ.

Ønskjer ein å avtale treningstider for organisert aktivitet er dette mogleg ved at ein kontaktar Talgje idrettslag for nærmare avtale.
Ansvaret for drift og vedlikehold av ballingen er Talgje idrettslag. Det er opp til styret i drettslaget å opne opp for, eller begrense bruken av faste, organiserte aktiviteter. Utgangspunktet er at aktivitet i ballbingen alltid er open for alle som ønskjer å delta.